09. Hollyhock Red – חוטמית אדומה

מחזק את הקבלה, האהבה והכבוד העצמי. עוזר לשחרור עומס רגשי מהבטן (הצ’אקרה השנייה) ומחבר עם הצורך להזנה עצמית והילינג. מומלץ לאנשים הזקוקים להתחזק בעקבות מערכת יחסים שהסתיימה.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.