06. Hibiscus Red – היביסקוס אדום

משקה טאנטרי ! תומך בזרימה הרמונית של האנרגיה המינית שלנו עם הלב. מאזן את האנרגיה הנשית והגברית בתוכנו. תומך ביחסים טאנטריים. מרפא מיוחד לנשים.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.