05. Cotton – כותנה

מחזק את האהבה העצמית. תומך במערכת חיסונית בריאה. מומלץ לאנשים הנוטים לחלות לעיתים קרובות ולאלרגיות. מאזן את ההורמונים הנשיים והגבריים, מחזק את השיער וחוש המגע.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.