33. Zinnia – ציניה

הופך רצינות להומור וצחוק. מחדיר אוירה של קלילות אל החיים מלאי הדרמה.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.