31. Thyme – טימין

משמש כזרז לתהליכי ריפוי עמוקים. עוזר לזכור ולשחרר מתחים וטראומות מגלגולים קודמים. יכול לשמש לניקוי קריסטלים.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.