03. Bougainvillea White – בוגנוויליה (לבנה)

מחבר אותנו למקום של שקט ורגיעה לתוך העצמי. אום שאנטי!
מגשר בין הנשמה לגוף – מומלץ בימים של חוסר בהירות ובלבול. “לנשמות תועות”.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.