29. Sunflower – חמנייה

Sunflower

מאזן את האנרגיה הגברית, מבהיר את יחסינו עם דמויות אבהיות ועם סמכות. מחבר את ה’מאצ’ו’ עם הלב. מחזק את הלב, את אנרגיית הקונדליני ואת עמוד השדרה. מומלץ לבעיות גב.


מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.