28. Spathodea – ספטודיאה

משחרר מתח מאיזור האגן ומההרה (הצ’אקרה השנייה). תומך בביטוי מודע של רגשות כמו כעס כלפי סמכותיות ומסגרות מקובעות. מעורר את הצחוק מהבטן !


מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.