27. Queen Anne’ s Lace – קווין אן לייס

מרגיע ומחזק את העיניים ואת ‘העין השלישית’ ובכך מעמיק את הראייה הפנימית. עוזר לקחת החלטות מפרספקטיבה גבוהה יותר. מחזק את הטלפטיה והיכולת לראות הילות.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.