24. Powder Puff Pink – פאודר פאף ורוד

תמצית מפתח העוזרת לאתר ולמוסס מתחים בכל אחד מהגופים המעודנים ובכך תומכת בהילינג ובמדיטציה. מעודדת ביטוי ויצירתיות ואת היכולת לשיר.

  מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.