23. Pomegranate – רימון

תמצית מיוחדת לנשים הזקוקות ללמוד לקבל לאהוב ולהזין את עצמן. אפשר להעזר בה לכל בעיה רגשית או פיזית – ציסטות, מחזור, מיניות, מנפוזה (גיל המעבר), פוריות ומולטי- אורגמה. לגברים- לשם התחברות עם האיכויות הנשיות שבתוכם.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.