22. Petunia – פטוניה

מרגיע מתחים רגשיים ומנטליים, מאזן חוסר הרמוניה בין מחשבה ורגש ועוזר לאזן את דרכי ההתנהגות. מביא רגיעה גם לגוף הפיזי ועוזר לזרימת הדם בגוף. מומלץ לנשים לפני מחזור ולילדים היפראקטיביים.

 

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.