21. Papaya – פפאיה

מגביר את רמת החושניות והמיניות בגוף. עוזר לשחרר בעיות מיניות שונות וטראומות. משקה טאנטרי – מומלץ לזוגות הרוצים לשפר את היחסים האינטימיים.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.