20. Orange – תפוז

עוזר לעלות ולשחרר התניות, אמונות נגטיביות ורגשות מודחקות מתת המודע למודע. מומלץ לשימוש עם תרפיה דרך חלומות, דמיון מודרך או NLP

 

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.