02. Bougainvillea Fuscia– בוגנוויליה (פוקסיה)

תומך ביכולת שלנו להיות בלבדיות, מתוך סיפוק ואושר פנימי. מניע את אנרגיית הקונדליני ופותח אותנו לקשר עמוק עם אנשים ועם הטבע.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.