18. Morning Glory – מורנינג גלורי

מרגיע את המערכת העצבית. מאזן את האנרגיה הוויטלית. מהווה תמיכה לאנשים המוכנים לוותר על הרגלים כמו: עישון, כסיסת ציפורניים, אכילה אובססיבית וכדומה.

  מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.