16. Lotus White – הלוטוס הלבן

פרח רב עוצמה לתמיכה במדיטציה. מכוונן ומאזן את כל הצ’אקרות, את כל המרידיאנים והגופים המעודנים. מנקה רעלים מהגוף. עוזר לשחרר אינפורמציה מגלגולים קודמים.

 

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.