15. Lotus Purple – הלוטוס הסגול

פרח זה פותח את זרימת האנרגיה בין צ’אקרת הכתר והלב. יוצר פתיחות לתקשור. תומך בהתמרת רגשות כמו כעס, קנאה ותחרותיות לסובלנות.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.