14. Lotus Pink – הלוטוס הורוד

פותח את הלב לאהבה בלתי מותנית. מפתח את האינטואיציה. מגביר את הרגישות בידיים ואת היכולת להשתמש באנרגיה של הילינג. מומלץ למטפלים.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.