13. Lemon – לימון

משחרר מתחים מהצד הלוגיסטי-שכלי של המוח (האונה השמאלית), מעודד ריכוז ומחשבה צלולה יותר. מומלץ לעבודה עם מחשב, לימוד שפות וכדומה. מביא הומור לחיים !

 

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.