12. Jetropha – ג’טרופה

לביישנים הזקוקים לתמיכה בהורדת מסך הביישנות ולהעיז, להכיר ולבטא את המיוחדות שבהם. פרח זה פותח את הלב, מחבר לפשטות, לרגישות ומעודד אינטימיות.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.