11. Jasmine – יסמין

תומך בהרגשת כבוד וערך עצמי. עוזר להטמיע את חיי הרוח והמדיטציה לתוך חיי היום יום. מחזק את צ’אקרת הלב. מומלץ לבעיות סינוס.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.