10. Hollyhock White – חוטמית לבנה

מנקה ומטהר את שדה האנרגיה שלנו. עוזר לאתר ולכוונן צ’אקרה שאינה במיטבה. מאזן את הזרימה בין כל הצ’אקרות. תומך במיקוד ומרכוז – Centering ובמדיטציה. מומלץ לנסיעות.

מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר. לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח. להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות. להזמין את הפרח פנימה לתוכך. לסגור את העיניים ולחוות.