4. Chamomile - קמומיל

ראשי >תמציות הפרחים>4. Chamomile - קמומיל
מרגיע את המערכת העצבית ומשחרר ממתחים רגשיים. תומך ברגיעה עמוקה ומדיטציה. עוזר לאנשים הסובלים מחוסר שינה.
 
 
 
 
 
 
 
   מזמינה אותך לקרוא ולהפנים את המסר.
לנשום עמוקות כדי להרגיע ולפתוח את הגוף לקבל את הפרח.
להתבונן בתמונה בעיניים רכות ומקבלות.
להזמין את הפרח פנימה לתוכך.
לסגור את העיניים ולחוות.